Hội đồng quản trị

  Ông PHẠM HOÀNH SƠN – Chủ tịch HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)

Năm sinh: 04/12/1972
Quê quán: Hà Tĩnh
Quá trình công tác:Từ 8/1991 đến 7/2014, phụ trách kinh doanh, Giám đốc DNTN Hoành Sơn.

Từ 8/2014 đến nay, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoành Sơn.

Từ tháng 10/2016 đến nay là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP).

Từ 8/2017 là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty PAP.

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA – Thành viên

Hội đồng Quản trị

  LƯU THỊ DUYÊN – Thành viên

Hội đồng Quản trị

Ban Tổng Giám đốc

Ông PHẠM HOÀNH SƠN – Chủ tịch HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)
Ông ĐÀO MINH TÙNGKẾ TOÁN TRƯỞNG
Sinh ngày: 02/10/1974
Quê quán: Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA).
Ngoại ngữ: Anh văn
Quá trình công tác:
Từ 1998-2006 công tác tại Xí nghiệp DVDK Thái Bình thuộc Công ty DVKT Dầu khí (nay là Tổng Công ty DVKT Dầu khí Việt Nam -PTSC) đã đảm nhận các chức vụ: Nhân viên Kế toán Tổng hợp, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Phó Giám đốc Xí nghiệp;Năm 2006-2008 Kế toán trưởng Ban QLDA Nhà 1-5 Lê Duẩn trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.Năm 2008 đến 12/2013: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP);Từ tháng 01/2014 đến 10/2017 là Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty PAP.Từ tháng 10/2017 là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty PAP.

Ban Kiểm soát

Ông BÙI HỮU GIANGTRƯỞNG BAN
Ông TRẦN BẢO TRUNGThành viên
Năm sinh: 15/05/1993
Quê quán: Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – ĐH Ngoại Thương Hà Nội.
Quá trình công tác:
Từ tháng 10/2015 đến nay, là Trợ lý Tổng Giám đốc tại Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn.
Từ tháng 8/2017 là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP).
  VŨ HUYỀN THƯƠNGThành viên
Ngày sinh: 14/03/1988
Quê quán: Thái BìnhTrình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TPHCM, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp.Quá trình công tác:Từ 09/2010 đến nay công tác tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Các Cổ đông sáng lập