Về Chúng Tôi

Công ty Cổ phần BOT đường vào Cảng Phước An”, với chi tiết cụ thể như sau:
– Tên Công ty: Công ty Cổ phần B.O.T Đường vào Cảng Phước An.
– Loại hình Công ty: Công ty Cổ phần.
– Hình thức đầu tư: Theo hình thức B.O.T
– Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

Cổ đông sáng lập:
– Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP)
– Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn
– Bà Nguyễn Thị Hằng Nga

Trong đó:
1. Công ty Cổ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An góp 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng), chiếm 36% Vốn điều lệ.
Địa chỉ: (Nhà văn phòng thuộc Công ty Tín Nghĩa), KCN Nhơn Trạch 3, đường Tôn Đức Thắng (tỉnh lộ 25B), xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
MSDN: 3601010336 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai đăng ký ngày 14/05/2008 thay đổi lần thứ lần 6 ngày 12/7/2017.
Góp
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn góp 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng), chiếm 36% Vốn điều lệ.
Địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
MSDN: 3000244065 do Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tỉnh đăng ký ngày 19/01/2001 thay đổi lần thứ lần 12 ngày 27/06/2016.

3. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga góp 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng), chiếm 1% Vốn điều lệ.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BOT ĐƯỜNG VÀO CẢNG PHƯỚC AN (BOT ROAD TO PHUOC AN PORT JOINT STOCK COMPANY)

Các Cổ đông sáng lập

logo-hoanh-son
logo-pa-232x43
logo-nga-232x43

Sơ đồ tổ chức