Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt và đường bộ

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Thiết kế, thi công và bảo trì các công trình dân dụng cũng như tự nhiên như cầu, đường, đường hầm, đập, tòa nhà…

Xây dựng nhà các loại

Xây dựng các loại nhà ở, toà nhà cao tầng; Xây dựng các loại nhà dành cho sản xuất công nghiệp, nhà máy, công trường, phân xưởng lắp ráp, bênh viện, trường học các khu văn phòng, khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn, …

Xây dựng công trình công ích

Xây dựng công trình công ích